Beiratkozás iskolánkba


Beiratkozás az első osztályba

Iskolánkban általában két normál tanítási rendű első osztály indul.

Ki iratkozhatnak be hozzánk?

Azok a tanköteles (azaz a folyó év augusztus 31-ig a 6. életévüket betöltő) még iskolába nem járó gyerekek, akikről az óvoda, vagy a nevelési tanácsadó úgy nyilatkozik, hogy iskolába mehet, azaz iskolaérett. (Ha az óvoda véleménye alapján nem íratja még iskolába a gyerekét, kérjük, ezt jelentse be nekünk: hozza be vagy küldje be az óvodai erről szóló szakvéleményét - az eredeti példányra van szükségünk.)

Miért fontos a lakóhely?

A körzetes tanulókat felvesszük. Aki a mi körzetünkben lakik, és másik iskolát választ, kérjük, hogy a beiratkozás napjaiban jelentse be nekünk, hogy hova íratkoztak be, mert ha nem tudunk róla, a törvény szerint meg kell keresnünk Önt, hogy nehogy elmulasztódjék bárkinek is az iskolába iratása.
A körzeten kívülieket előjegyezzük, és ha marad betöltetlen hely, akkor egyéni elbírálás alapján vesszük fel.

Hol és mikor van a beiratkozás?

Ideje: 2019. április 11. és 12. (csütörtök-péntek) reggel 8-tól este 7-ig.
Helye: az iskolában (Agárd, Iskola utca 2.), teremszámot a bejáratnál kifüggesztve találja meg.

Mit hozzak magammal?

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 • a gyermek lakcímkártyáját
 • a gyermek személyi igazolványát - ha van
 • a gyermek TAJ-kártyáját
 • a óvoda, vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét az iskolaérettségről
 • sajátos nevelési igény esetén a szakértői bizottság véleményét
 • ha szeretne gyorsítani az ügymeneten, akkor előre kitölthet sokmindent interneten, mégpedig itt szerezve jelszót, majd a jelszóval ide belépve - de mindez nem helyettesíti, csak gyorsítja a személyes beiratkozást

Hogy zajlik a beiratkozás?

Átvesszük és megvizsgáljuk a dokumentumait, kitöltjük a szükséges papírokat és a dokumentumokat visszaadjuk Önnek.
A beiratkozáskor vonatkozó törvény értelmében a szülő helyben és írásban nyilatkozik a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a lakóhelyről, illetve arról, hogy a gyermek etikát, vagy hit- és erkölcstant tanuljon. Ezeket a nyilatkozatokat letöltheti a nevükre kattintva, de beiratkozáskor is szívesen adunk Önnek, és segítünk a kitöltésében.
A felvételről a szülő a felvételi időszak lezártát követően írásbeli értesítést kap.

Mi kellhet még?

Ha a a szülői felügyeleti jogot kizárólag az egyik szülő gyakorolja, akkor szükséges a halotti anyakönyvi kivonat (elhunyt szülő esetén), vagy a bírósági végzés, melyben a másik szülőt kizárják a szülői jog gyakorlásáról. Gyámság esetén szükséges a gyámságot bizonyító okirat.


Beiratkozás a hatosztályos gimnáziumba

Hatosztályos gimnázium?

Iskolánk minden éven egy osztály hatévfolyamos osztályt indít, ahol a gyerekek emelt szinten, nagyobb óraszámban tanulnak angolul vagy németül. A másik idegen nyelv oktatása az országos gyakorlatnak megfelelően, kilencedik osztályban kezdődik.

Hogyan lehet bejutni?

A felvételhez a hatodikos diáknak jelentkeznie kell iskolánkba, a felvétel az ötödikes év végi és a hatodikos félévi osztályzatok alapján történik. Felvételi vizsga nincs.

Hogy kell jelentkezni?

 • egyénileg, további információ ide kattintva. Az előző évekkel ellentétben kézzel kitöltött lapot nem, hanem csak a KIFIR rendszerből származó lapot tudunk elfogadni - kérje gyermeke jelenlegi osztályfőnökének segítségét! A jelentkezési lapot hozzánk (2484, Agárd, Iskola u 2.) kell elküldeni, a tanulói adatlapot pedig az Oktatási Hivatal 9001 Győr, Pf 694. címre kell postázni.)
 • vagy a diák jelenlegi iskolájában kérheti az osztályfőnökét a lapok kitöltésére.

Hogy derül ki, hogy bejutott-e a gyermek?

A felvétel végleges eredményéről tőlünk kapnak írásbeli értesítést. Ebben a levélben megírjuk azt is, hogy mi minden kell a beiratkozáshoz.

Mit hozzak magammal?

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 • a gyermek lakcímkártyáját
 • a gyermek személyi igazolványát - ha van
 • a gyermek TAJ-kártyáját
 • a óvoda, vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét az iskolaérettségről
 • sajátos nevelési igény esetén a szakértői bizottság véleményét
 • ha szeretne gyorsítani az ügymeneten, akkor előre kitölthet sokmindent interneten, mégpedig itt szerezve jelszót, majd a jelszóval ide belépve - de mindez nem helyettesíti, csak gyorsítja a személyes beiratkozást

Hogy zajlik a beiratkozás?

Átvesszük és megvizsgáljuk a dokumentumait, kitöltjük a szükséges papírokat és a dokumentumokat visszaadjuk Önnek.
A beiratkozáskor vonatkozó törvény értelmében a szülő helyben és írásban nyilatkozik a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a lakóhelyről, illetve arról, hogy a gyermek etikát, vagy hit- és erkölcstant tanuljon. Ezeket a nyilatkozatokat letöltheti a nevükre kattintva, de beiratkozáskor is szívesen adunk Önnek, és segítünk a kitöltésében.
A felvételről a szülő a felvételi időszak lezártát követően írásbeli értesítést kap.

Mikor és hol van beiratkozás?

2019.június 21-22, 9-14 óráig. az igazgatóhelyettesi irodában.

ési>