Elveszett-megsemmisült bizonyítvány pótlása

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítvány pótlásának lehetősége: másolat/másodlat kiállítása.

Hogyan fogok hozzá?
Az intézmény címére, az iskola igazgatója részére  kell benyújtani az igénylés dokumentumát, mely minden adatot tartalmaz . Ennek benyújtása személyesen vagy postai úton történhet. Az igénylés letölthető innen.

Ingyen van?
Az igénybejelentés után a másolat/másodlat kiállításához a törvényileg előírt illeték befizetése szükséges. Ennek összege ezen ismertető időpontjában: 2.000 Ft (jogszabályban meghatározott), a befizetés módjáról érdeklődjön az iskolatitkárunknál, akár e-mailen, akár telefonon.

Mikor készül el a másolat?
Az igénylődokumentum eredeti példányának megérkezése, valamint a díjbefizetés igazolásának bemutatása után állítjuk ki a bizonyítvány másolatát - másodlatát. A bizonyítvány másolat elkészültéről értesítjük a kérelmezőt.

Ki veheti át a másolatot?
A kért iratot csak az érintett vagy annak írásbeli meghatalmazottja (két tanú által aláírt meghatalmazás) személyesen veheti át az  intézmény iskolatitkári irodájában.