Fejlesztő foglalkozások: SNI és BTM

Iskolánkban sajátos nevelésű igényű (SNI) valamint beilleszkedési, tanulás, magatartási (BTM) nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése is folyik. Az SNI-s tanulók ellátását utazó gyógypedagógusok, míg a BTM-es tanulókét iskolánk pedagógusai végzik fejlesztő pedagógus vezetésével. 
Az ellátás biztosításához szükséges az illetékes szakértői bizottság által kiadott szakértői vélemények eljuttatása intézményünkbe. A papírok leadhatok az iskola titkárságán.
A témával kapcsolatban érdeklődni lehet a 06/22-579-018-as telefonszámon Váncsáné Moharos Márta iskolatitkárnál, valamint Faragóné Czuppon Márta fejlesztő pedagógusnál.