Komplex természettudományi vetélkedő a Chernelben

Komplex vetélkedő 2017 - Kovács Bálint, Benkő-Kucsora Aliz Ágnes, Túri Péter, Urbán Bence

Iskolánkban minden évben megrendezzük a Chernel-héten hagyományos célokkal és keretek között ezt a versenyt. Elnevezéséből adódóan a négy reáltantárgy tananyagi ismeretéről adnak számot a versenyzők, de jócskán kilépve a tanórai légkörből: jó hangulatú, "bulizós" délutáni időtöltés, versengés évfolyamonként egy-egy taggal, klasszikusan vegyes összeállításban kialakított csapatok között. Biológia, földrajz, kémia és fizika feladatokat kapnak, sokszor manuális ügyességet is igénylő próbatételekkel. Persze mint minden játékot, ezt is csak komolyan érdemes csinálni, tehát a rangsorban a végén most is a tudás, a problémamegoldó találékonyság érvényesül.

Többféle célkitűzést lehet találni egy ilyen versenyhez - önmagunk lemérése, díjak szerzése. A legjobb cél bizonyára az, amiről a tanulók nem is tudnak, ami az élmény közvetlenségével hasznosul a számukra: a játékos hangvételű, de mégis elmélyült feladatmegoldások munka-és sikerélménye, és az, hogy a különböző évfolyamos, tehát habitusaikban is változatosan megnyilvánuló csapattagok miként hatnak egymásra, miközben mérnek, kísérleteznek, következtetnek odafigyelően.

Az idei versenyre április 22.-én került sor. Fő témája a fény volt: a biológiában mint az élet egyik alapfeltétele ( pl. fotoszintézis), a földrajzban a számtalan természeti jelenség megmutatkozása (sarki fény), de az ember környezetalakításának egyik legszembetűnőbb tanújele is, ha ránézünk a műholdfotókra, videókra. A kémiában sokat elmond egy–egy reakcióról, hogy milyen színváltozásokon megy keresztül. A fizikában pedig a fény maga egy munkaeszköz: képalkotás mikroszkópban, távcsőben, fényképezőgépben vagy éppen egy  okosmobil kamerájában. Itt a versenyen e képalkotó eszközök alapelemét kellett vizsgálni, egy gyűjtőlencse fókusztávolságát megmérni. De a fény a komoly feladatok mellett alkalmat adott ügyességi vetélkedésre is, a „tükörfoci” pályán.

Maga a verseny mintegy két óra időtartamú, a szaktárgyi programok egymás után váltva kerülnek terítékre. Mindez egy hétköznap délutánján, és ezért elismerés illeti a tanulókat, akik az értékes, otthoni tanulás, edzés stb. idejük terhére időt szakítanak arra, hogy az utolsó órai kicsöngetés és az ebéd után mégis visszatérnek az iskolába e vetélkedőhöz, játékhoz.

Természetesen köszönetet mondunk a feladatokat összeállító, és a szervezésben segítő tanár kollégának is, az olvasót pedig arra kérjük, hogy lapozza végig e beszámolónkat kísérő képtárat is.