Köszönet

Köszönjük Habóczki Károly tanár úr segítségét

Köszönetünket fejezzük ki iskolánk informatikatanárának, Habóczky Károlynak,

 aki a Moodle-rendszer gyors felállításával és beüzemelésével

megteremtette a tantermen kívüli oktatás alapfeltételeit.

Hálásak vagyunk, hogy folyamatosan és nagy türelemmel segíti munkánkat!

További kitartást és eredményes munkát kívánunk neki.

Csordásné Bölcsics Márta és a Chernel valamennyi pedagógusa